Hướng dẫn tắt cập nhập nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock

Hướng dẫn tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn  tắt “Cập nhật nhà cung cấp” trên iPhone 6 Plus Lock.

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock

Hướng dẫn tắt cập nhập nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock một cách đơn giản!

Việc những máy đang dùng sim ghép nhận được thông báo cập nhập nhà cung cấp sẽ rất phiền phức thậm chí còn làm không thể nhắn tin, dùng 3G đối với một số nhà mạng cứng đầu như AU, Aprint.. Để khắc phục sẽ có hai biện pháp sau:

Cách 1: Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock ngay trên máy

– Dùng iFile và đi theo đường dẫn /ect tìm file host

– Mở lên file host bằng iFile dưới dạng đọc văn bản add thêm một dòng địa chỉ: 127.0.0.1 appldnld.apple.com Lưu lại.

– Tắt Write trong 3 dòng: user, group, world của file host bằng cách, bấm vào “i” của file host rồi sau đó bỏ đi chữ Write.

– Tắt máy và khởi động lại máy là được.

iPhone 8 Lock là gì

Cách 2: Thực hiện Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock ngay trên PC.

– Tài về máy tính file sau đây: Tại đây

– Sử dụng iTools hoặc phần mềm iFunbox và sao chép file host vừa tải vào đường dẫn /ect

– Tắt đi quyền Write trong 3 dòng và làm giống cách cách 1.

– Tăt mát và khởi động lại.

Lưu ý rằng: Cách tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 6 Plus Lock chỉ áp dụng trên iPhone 6, 6 Plus và những dòng iPhone đã jaibreak