Samsung gần đây đã bắt đầu mang Galaxy Note 7 trở lại nhiều thị trường khắp nơi trên thế giới. Nhưng sau vài tuần phải trì hoãn vì lỗi pin. Tuy nhiên những người chơi trong game GTA 5 (Grand Theft Auto 5) lại được một phen troll Samsung. Galaxy Note 7 trở thành “lựu đạn” .

Theo đó, thay vì những quả lựu đạn như thường thấy thì ngay trong cửa hàng vũ khí của trò chơi này đã có thêm một tùy chọn là Galaxy Note 7 và nó cũng nổ như bom.

Đây vừa là loại bom có thể gắn trên các phương tiện. Nhưng cũng có thể ném như lựu đạn và sức công phá của nó thì cũng rất khủng khiếp. Galaxy Note 7 trở thành “lựu đạn” cũng khủng khiếp đấy chứ?

Chắc chắn Samsung sẽ không thích điều này tẹo nào. Nhưng những người chơi GTA 5 thì có một niềm vui nho nhỏ. Niềm vui nhờ có thêm một tùy chọn vũ khí mới lạ.