Bạn có biết tai nghe không dây tai nghe AirPods của Apple? Đây là minh chứng Apple đã làm hài lòng đã số người dùng sản phẩm.

Tai nghe AirPods

Mọi người yêu thích AirPods vì có tới 98% người trong một cuộc khảo sát. Do Experian và Creative Strategies thực hiện tuyên bố rằng họ thích tai nghe AriPods.

Trang GSMArena, cuộc khảo sát này được thực hiện trên 942 người đã sở hữu tai nghe AirPods. Trong đó có tới 82% người nói rằng họ “Rất hài lòng” và 16% nói rằng “Hài lòng”.

Điều đặc biệt là AirPods cũng chiếm mức độ hài lòng cao nhất từ trước tới nay vì iPhone chỉ đạt 92% độ hài lòng trong năm 2007, iPad 92% trong năm 2010 và Apple Watch đạt 97% vào năm 2015.

Chắc chắn bạn nên chọn mua ngay cho mình một thiết bị tai nghe tiện dụng này.