Các nhà mạng bị cấm khuyến mãi

Bộ TT&TT vừa chỉ đạo các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại. Nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ thời gian trước. Và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Nhà mạng bị cấm khuyến mãi dịp Tết Đinh Dậu 2017

Các nhà mạng bị cấm khuyến mãi
Các nhà mạng bị cấm khuyến mãi trong tết nguyên đán 2017

Đây là một nội dung trong Chỉ thị 02/CT-BTTTT  về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành ngày 12/1/2017.

Theo Chỉ thị các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở được chỉ đạo. Phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời. Đầy đủ, đúng quy định về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh toàn diện không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền đất nước.

Thông tin về chỉ thị của bộ TT&TT

Các nhà mạng bị cấm khuyến mãi
Nhà mạng Viettel bị cấm khuyến mãi trong tết 2017

Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, CNTT được yêu cầu phải tổ chức thực hiện. Các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và Internet. Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, CNTT phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet. Để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín có nội dung trái pháp luật. Và phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử; đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Thông tin về việc các nhà mạng bị cấm khuyến mãi

Các nhà mạng bị cấm khuyến mãi
Nhà mạng Vinaphone bị cấm khuyến mãi trong tết 2017

Đáng chú ý tại Chỉ thị 02, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp. Thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại. Nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ. Trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Kết luận

Như vậy các nhà mạng vẫn có thể khuyến nãi trong điều kiện phải có những biện pháp cụ thể. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ của doanh nghiệm trong đợt tết nguyên đán năm 2017. Tuy nhiên điều đó để thực hiện được là việc không dễ dàng.