Qua hai nghiên cứu của Chính phủ Mỹ được trực tiếp tiến hành bởi National Toxicology Program – NTP đã có kết luận chỉ ra rằng bức xạ điện thoại phát ra không ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng con người.

Các nghiên cứu này được thực hiện trên cơ thể một con chuột phị phơi nhiễm bức xạ Radio Frequency Radiation – RFR, những tần số này giống với tần số sóng phát ra từ điện thoại. Các nhà khoa học cao cấp tại NTP khẳng định với công chúng rằng nó rất khó gây hại với người dùng:  “Nếu có nguy cơ, nó là rất nhỏ.”.

Những chú chuột được tiếp xúc với tần số vô tuyến này có sức khỏe bình thường, hoàn toàn giống với nhưng cá thế khác không tiếp xúc, thậm chi còn có một số con sống lâu hơn. Tuy nhiên Tiến sĩ Bucher vẫn đưa ra lời khuyên với người dùng rằng, nên hạn chế số lần để điện thoại gần với tai mình, điều này sẽ giảm được mức độ bức xạ ảnh hưởng lên não bộ.

Nếu có thể hãy sử dụng tai nghe có dây để nhận cuộc gọi, hạn chế để điện thoại gần đầu hoặc dưới gối, nên để xa các thiết bị điện thoại khỏi con người khi ngủ.

Đến hiện tại thì vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào khẳng định rằng các bức xạ điện thoại gây ra ung thư.. Tiến sĩ Bucher chia rẻ rằng, vẫn có khả năng nhưng chỉ là rất nhỏ, bạn nên hiểu rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh!