Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock

Hướng dẫn tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock. Bài hướng dẫn tắt cập nhập nhà cung cấp trên iPhone 7, 7 Plus Lock.

Cách tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock.

Hướng dẫn tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock một cách đơn giản nhất.

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock

Việc cập nhập nhà cung cấp gây nên rất nhiều phiền toái cho người sử dụng iPhone Lock đặc biệt khi đó máy có thể mất sóng, không nhắn tin được hoặc mất 3G, thường xẩy ra ở một số nhà mạng như AU, Aprint.. Sẽ có hai biện pháp khắc phục sau đây

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock ngay trên máy.

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock vô cùng đơn giản bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Dùng iFile để truy cập vào đường dẫn /ect tìm file host

Bước 2: Mở lên file host bằng ứng dụng iFile dưới dạng đọc văn bản thêm một dòng địa chỉ và lưu lại : 127.0.0.1 appldnld.apple.com

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock

Bước 3: Tắt đi Write trong 3 dòng user, group, world của file host bằng cách bấm vào biểu tượng “i” của file host rồi tìm và bỏ đi chữ Write. Tắt nguồn và khởi động lại máy là được.

Tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock trên PC.

Về cơ bản cách này cũng sẽ giống với phương thức tắt cập nhập nhà cung cấp iPhone 7 Plus trên điện thoại những bạn phải cần dùng đến máy tính.

Bước 1: Tải về file sau trên máy tính: Tại đây

Bước 2: Sử dụng iTools và sao chép file này vào đường dẫn /ect.

Bước 3: Tắt Write trong 3 dòng user, group, world và thực hiện lại giống với bước 3 của cách 1.

Bước 4: Tắt nguồn thiết bị và khởi động lại máy.

Lưu ý: Cách tắt cập nhật nhà cung cấp iPhone 7 Plus Lock sẽ chỉ áp dũng cho máy đã Jaibreak.