cách khiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào

Cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào rất quan trọng. Để xác nhận được nhà mạng của iPhone 7 Plus Lock hãy làm theo cách dưới đây.

Kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào đơn giản nhất.

Để kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào bạn phải biết iPhone đó thuộc thị trường nào. Tại Việt Nam sẽ có hai dòng máy lock phổ biến nhất là Mỹ và Nhật, vì có giá thành rẻ và nguồn hàng lớn.

cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào

Để kiểm tra bạn vào phần cài đặt chung ->> Giới thiệu.

Tìm đến phần Kiểu máy, ở đây sẽ có một dẫy số hãy để ý đến ký tự cuối cùng:

  • Nếu hiện dòng chữ LL/A là iPhone 7 Plus Lock Mỹ.
  • Nếu hiện dòng chữ J/A là iPhone 7 Plus Lock Nhật.

Bây giờ bạn đã phân biệt được thị trường của nhà mạng, tiếp theo đây mới đến bước kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào.

Kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng Nhật.

Dưới đây là 3 liên kết của nhà mạng tại Nhật bản, nếu là iPhone Lock Nhật sẽ hiện lên thông tin:

cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào

Bạn truy cập lần lượt vào 3 trang web check mã IMEI trên iPhone copy vào đây. Nếu máy bạn thuộc nhà mạng này sẽ hiện lên thông tin máy còn không sẽ hiện dấu “-” ư ở ảnh.

Kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng Mỹ.

Cũng giống với cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng Nhật:

cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào

Nhập dẫy số IMEI vào phần “Enter IMEI Number here”. Nếu hiện dấu X như trên có nghĩa máy bạn không thuộc nhà mạng.

Nếu check thành công máy sẽ hiện đầy đủ thông tin:

cách kiểm tra iPhone 7 Plus Lock của nhà mạng nào